Lou Voorthuijzen officiele website

 

 

 

Voor info mail naar info@louserfenis.nl.


 

 

  Disclaimer


Deze website is een publicatie van Louserfenis.nl. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de geboden informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Louserfenis kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.  Louserfenis streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Louserfenis zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Louserfenis garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Louserfenis wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Copyright/Auteursrecht - Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van en/of de met haar verbonden vennootschappen, ondernemingen en personen. Iedere bezoeker die toegang heeft verkregen tot de website van Louserfenis wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.


Informatie gebruiken - Louserfenis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Louserfenis of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Privacy Statement - Door het versturen van het bestelformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor afhandeling en verzending van uw bestelling m.b.t. het boek Lou, de Christus uit Muiden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u daarom verzoekt. U kunt hiertoe een bericht sturen aan info@louserfenis.nl


Contact - Indien u een vraag heeft over deze website en/of andere vragen, neemt u dan contact op met info@louserfenis.nl