Lou Voorthuijzen officiele website

 

Uit het evangelie volgens Johannes 1:47
Filippus, een discipel van Jezus ging naar een zekere Nathánaël, dat was diegene die nadat hij Jezus zelf ontmoet had, de apostel Bartelomeüs zou worden. Filippus vertelde aan hem dat hij de mens gevonden had waarover Mozes en de profeten hadden geschreven, namelijk Jezus de zoon van Jozef van Názareth.  Nathánaël vroeg toen: “.. kan er uit Názareth iets goeds komen?”
Deze vraag kunnen wij ook stellen over Louwrens Voorthuijzen, geboren op 9 februari 1908 in het dorpje Breezand gelegen in de Anna Pauwlonapolder (Noord-Holland): “Kan er uit Breezand iets goeds komen?”

Toen in 1950 in Nederland de mare ging dat er een wedergekomen christus, genaamd ‘Lou’, zou zijn opgestaan, woonden Louwrens Voorthuijzen en zijn vrouw Hermina Wierz al enige jaren in Muiden, het vestingstadje waar de rivier de Vecht het IJmeer instroomt.
In de loop van de jaren '50 ontstond er steeds meer publiciteit over Lou en de beweging die zich rondom hem vormde. In vrijwel alle kranten en weekbladen is er over hem en de Lou-groep geschreven. Televisiemakers uit die jaren besteedden de nodige keren aandacht aan dit fenomeen. Ook auteurs, waaronder Harry Mulisch, schreven over Lou. Dit ging door tot ver nadat Lou in 1968 was overleden. Helaas is er maar weinig positieve publiciteit over Louwrens Voorthuijzen te vinden. ( Zie publicaties)
Lou zelf, zijn beweringen en zijn verkondigingen werden helaas door het kerkelijke, maar ook door het grootste deel van de seculiere bevolking van Nederland, zonder dat men de moeite nam zich serieus in zijn boodschap te verdiepen, merkwaardig en triest genoeg vrijwel altijd in het belachelijke getrokken.

Het boek de 'Lou Christus uit Muiden' is geschreven door Jo Vorstermans, een ‘metgezellin’ van het eerste uur van de vrouw van Lou. Zij beschrijft oprecht en zeer uitgebreid, vanuit haar persoonlijke kennis en ervaring het verhaal over het leven van de charismatische en verguisde Louwrens Voorthuijzen, zijn bijzondere roeping, de Lou-groep en zijn relatie met Trijntje Tiel en Hermina Wierz. Tevens bevat het boek predikingen en kernboodschappen van de man, die helaas bekend stond als ‘Lou, de Palingboer’

Omdat de schrijfster is overleden is het boek postuum door de erven van Jo Vorstermans in eigen beheer uitgegeven. Voor het gebruik van Lou's uitspraken, redevoeringen en foto's is toestemming verleend door Hermina Wierz en de erven van L. en H. Voorthuijzen-Wierz.