Lou Voorthuijzen officiele website

 

 

 

                                                           Voorwoord

 

Door de eeuwen heen heeft de Grote Bouwer van al het geschapene (God) zich op gezette tijden kenbaar gemaakt of op een buitengewone manier geopenbaard aan zijn maaksel ‘de mens’. Dit gebeurde met die bijzondere mensen, die hier voor open stonden en er toegankelijk voor waren. Deze mensen ontwikkelden door deze openbaring een visie die zij tot doel en zin van hun leven maakten.

Want al deze openbaringen of ‘ingrepen’ hadden de bedoeling de zoekende en dwalende mensheid de weg terug naar huis te wijzen tot het behoud van Zijn schepping. Zij hebben allen door de tijden heen veel tegenstand en wanbegrip ondervonden door de in hun tijdperk heersende opvattingen en moraal. Alleen de kracht IN hen was de leidraad op hun pad naar bewustwording om hun ,,roeping” te kunnen volbrengen. 

In 1927 vond er weer zo’n diep ingrijpend gebeuren plaats. Deze keer niet in een ander land op deze wereld, maar in Nederland. Het gebeurde in Den Oever, een kleine onaanzienlijke plaats in Noord-Holland. Aan een eenvoudige Zuiderzeevisser verscheen een Ster! Deze gebeurtenis heeft sindsdien -hij was toen negenentwintig jaar oud- zijn gehele verdere leven bepaald.  Deze visserman heette Louwrens Voorthuizen, in Nederland bekend onder de geuzennaam Lou de Palingboer. In 1950 heeft hij, na de aanvaarding van zijn charisma, in het gebouw “De Brakke Grond” in Amsterdam maandelijks zijn boodschap uitgedragen. Vanaf dat moment is er een storm van negatieve en zeer kwaadaardige kritiek over hem heen gekomen die, zeker voor die tijd, zijn weerga niet kent.  Mede hierdoor is zijn indrukwekkende boodschap voor de mensheid totaal onjuist in de media weergegeven.

Wij zijn een groepje Loumensen die Lou jarenlang persoonlijk hebben gekend. Wij hebben de waarheid en de werking van de boodschap die God middels Lou naar de mensheid bracht ondervonden. Vandaar deze website, waarmee wij u bekend willen maken met de inhoud en onze persoonlijke ondervinding met deze eigentijdse en nuchtere Prediking des Geloofs van Lou.

Er zullen artikelen van ons op deze website geplaatst worden die gestoeld zijn op de persoonlijke beleving van Lou’s boodschap, afgewisseld met onderwerpen en gedeelten uit zijn verkondigingen.

Wij zijn géén organisatie, géén sekte, géén geloofsgemeenschap, hebben géén clublokaal, hanteren géén centenbak en leuren ook niet langs de deur!

>E-mail ons gerust als u vragen heeft. Wij zijn bereid u volledig bekend te maken met de weg die Lou in deze angstaanjagende tijd van het einde heeft aangereikt, tot redding van zijn schepselen.

J.V.