Lou Voorthuijzen   1898 - Ü1968.    officiele website

 

 

Lou, de Christus uit Muiden

 

In het jaar 1950 beweerde een visserman, Louwrens Voorthuijzen (Lou) uit het vestingstadje Muiden, waar de rivier de Vecht het tegenwoordige IJmeer instroomt, dat hij de opgestane Christus was. Deze bewering bracht grote opschudding onder een groot deel van het kerkelijke, maar ook onder het niet-kerkelijke deel van de bevolking van Nederland teweeg. Rondom hem ontstond in de jaren 1950-'68 een beweging die ‘de Lou-groep’ werd genoemd.        Vrijwel in alle dag- en weekbladen in Nederland, maar ook in kranten in België en Duitsland, verschenen artikelen over Lou en zijn beweging.  Ook de radio en de televisie lieten zich niet onbetuigd. De teneur van het merendeel van deze artikelen was niet erg positief. De beweringen van Lou werden helaas maar al te vaak, zonder dat journalisten zich daar serieus in verdiepten, in het belachelijke getrokken.

Het boek de 'Lou Christus uit Muiden' is geschreven door Jo Vorstermans, een ‘metgezellin’ van het eerste uur van de vrouw van Lou. Zij beschrijft oprecht en zeer uitgebreid, vanuit haar persoonlijke kennis en ervaring het verhaal over het leven van de charismatische en verguisde Louwrens Voorthuijzen, zijn bijzondere roeping, de Lou-groep en zijn relatie met Trijntje Tiel en Hermina Wierz. Tevens bevat het boek predikingen en kernboodschappen van de man, die helaas bekend stond als ‘Lou, de Palingboer’

Omdat de schrijfster is overleden is het boek postuum door de erven van Jo Vorstermans in eigen beheer uitgegeven. Voor het gebruik van Lou's uitspraken, redevoeringen en foto's is toestemming verleend door Hermina Wierz en de erven van L. en H. Voorthuijzen-Wierz.

 

  • terug
  •